PARTY MIX

Dnevnik 21-letnika: Prosim …

Kje dfuuuu*k sem izgubil toliko točk pri slovenščini!?

Varstvo pravic kandidatov

Vpogled v izpitno dokumentacijo
Kandidat lahko v treh dneh po objavi rezultatov s priporočeno vlogo zahteva, da mu Ric omogoči brezplačni vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih. Kot dan oddaje vloge šteje poštni datum, odtisnjen na kuverti. Vloge ni potrebno pošiljati za vsak predmet posebej, le jasno naj bo navedeno, pri katerih predmetih kandidat želi vpogled.
V nekaj dneh od prejema vloge za vpogled v izpitno dokumentacijo Ric kandidata obvesti o datumu in uri vpogleda. S pisnim pooblastilom lahko vpogled namesto kandidata izjemoma opravi tudi kdo drug. Pooblastila ni potrebno notarsko overiti.
Vpogleda se lahko poleg kandidata udeleži tudi en spremljevalec, ki pa ne sme biti član DPK SM ali zunanji ocenjevalec pri tem predmetu splošne mature na tem izpitnem roku. Pregled izpitne dokumentacije za en predmet traja praviloma 1 uro. Na vpogledu dobi kandidat informacije o možnosti ugovora, navodila za pripravo ugovora na oceno in kopijo zapisnika o opravljenem vpogledu.

Kaj mora vloga za vpogled vsebovati:

  • ime in priimek,
  • stalno prebivališče,
  • rojstni datum,
  • navedene predmete, pri katerih kandidat želi vpogled.

SOUNDS easy – vsem pa se zatakne že takoj, ko Stric Google NE poda nobenega “pametnega” rezultata. “Prošnjo ste vežbali na pripravah na maturo!” – no shit, če bi znal vse, kar smo jemali in vežbali na pripravah, bi sedajle že kuril ostanke učnega gradiva – ne pa razmišljal, kje in kako bi še priborbal kakšno točko …

PRIMER prošnje za vpogled v izpitno dokumentacijo:

____________________________________________________

Jožek Maturantski
12. 07. 1987 (ne pozabi na presledke!)
Med knjigami 24/7
1000 Ljubljana

PROŠNJA ZA VPOGLED V IZPITNO DOKUMENTACIJO

 

Spodaj podpisani Jožek Maturantski prosim za odobritev možnosti za vpogled v izpitno dokumentacijo pri maturitetnih predmetih slovenščina, angleščina, matematika, geografija in psihologija. (navedi predmete, ki te zanimajo)

Hvala za ugodno razrešitev prošnje in lep pozdrav,

                            Jožek Maturantski

____________________________________________________

Pa čimveč sreče na vpogledu oziroma kasneje na ugovorih! 😉

Ne pozabi: pošlji PRIPOROČENO!

_____

P.S.

Share med prijatelje maturantov – predvidevam, da se srečujejo s podobnimi “problemi”.

_____

P.S.S.

A že lajkaš mojo FB stran? Kaj pa Instagram?

_____

Maturantske radosti 21-letnika